Monday, 16/7/2018 | 12:36 UTC+2

Aktualności

 • Specjalistyczny kurs na żurawia wieżowego

  Kurs na żurawia wieżowego to bardzo specjalistyczne szkolenie. Dzięki niemu kursant zdobywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w terenie.   Cały kurs kończy się egzaminem przed komisja państwową Urzędu Dozoru Technicznego. Poruszane są elementy prawa związanego z wykonywaniem czynności na żurawiu, a także sprawy techniczne takie jak manewrowanie i

  Read more
 • Jakie formy mogą przybrać zamówienia publiczne

  Zamówienie publiczne jest pewną formą przetargu. Należy ono do jednego z elementów finansów publicznych i opisuje sposoby wydawania środków publicznych. Zamówienia mogą przybrać jeden z wielu trybów, takich jak: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacja z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacja bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna.

  Read more
 • Drożejące kredyty

  Te zmiany były już zapowiadane przez wielu specjalistów, obecnie krystalizują się coraz bardziej- najprawdopodobniej kredyty będą drożeć. Powody mogą być następujące: obciążenie banków kosztami konwersji kredytów udzielonych we frankach wejście w życie podatku bankowego wprowadzenie wyższych składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego   Musimy więc być przygotowani na to, że kredyty będą nie tylko drożeć, ale

  Read more
 • Zmiany w branży ochroniarskiej

  Wszyscy ze zniecierpliwieniem oczekiwali zmian dotyczących słabo płatnych zawodów takich jak chociażby etaty w branży ochroniarskiej. Zapowiadany przełom nie nastąpi jednak teraz, a w 2017 roku, kiedy to obiecuje się podnieść stawkę ochroniarzy do 12 zł na godzinę. Odroczenie zmian zostało wprowadzone ze względu na wpływające do rządu wnioski o to, aby nie wprowadzać zmian

  Read more
 • Menedżerowie zarządzający ryzykiem

  Rekrutacja osób na stanowiska menedżerskie nie jest łatwa i zazwyczaj składa się co najmniej z kilku etapów. Niejednokrotnie wymagane są certyfikaty zagraniczne, a także umiejętność szacowania ryzykiem i zarządzania nim. Na obecnym rynku pracy kontrakty menedżerskie są atrakcyjne, ale niełatwo jest się na nie załapać. Jak wynika z wypowiedzi ekspertów, to zarówno konieczność posiadania specjalistycznej

  Read more
 • Spadek kursu złota

  W ostaniach miesiącach na giełdzie odnotowano znaczny spadek kursu złota, który możesz sprawdzić tutaj – kurs złota. Analitycy giełdowi przewidywali, że to spowoduje znaczna niechęć do inwestowania w ten kruszec. Mówiło się już nawet o załamaniu rynku złota. Stało się jednak dokładnie na odwrót! Duży spadek giełdowy spowodował lawinę zakupów, dzieje się tak przede wszystkim

  Read more