Monday, 25/6/2018 | 5:32 UTC+2

Co zawiera notarialne poświadczenie podpisu na dokumentach firmowych?

Jedną z czynności notarialnych wykonywanych przez notariuszy pracujących w tej kancelarii: www.kulakowscy.com, jest wykonywanie notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu. Wymagane jest ono w przypadku niektórych dokumentów firmowych.

Poświadczenie takie zawiera informacje o:

  • dokładnej dacie oraz miejscu jego wykonania

  • podpis i pieczęć notariusza oraz informacje o kancelarii w której pracuje

  • jeśli klient wysunie odpowiedni wniosek, możliwe jest również wyszczególnienie konkretnej godziny wykonania podpisu

About