Friday, 21/9/2018 | 5:49 UTC+2

Echa decyzji Wiatrowycza: Polacy chcą głosu na Ukrainie

Gdy 16.02.2016 r. dyrektor ukraińskiego Instytut Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowycz zakazał upamiętnienia dwóch wołyńskich Cichociemnych: Wacława Kopisto i Leonarda Zub-Zdanowicza, wywołało to burzę wśród ukraińskiej Polonii i stało się przyczyną listu wystosowanego przez Prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoniego Stefanowicza do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenk.

W liście tym Stefanowicz przypomina o deklaracji odnowienia komisji ds. dialogu polsko – ukraińskiego, jaka została wysunięta podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Związek apeluje o włączenie jednego z jej przedstawicieli w prace tej komisji.

About