Tuesday, 12/12/2017 | 7:39 UTC+1

Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów

Post by relatedRelated post

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Opolskim i była to próba spojrzenia na aktualną sytuację na Ukrainie również poprzez paralelność etnicznych i narodowościowych problemów regionów ukraińskich oraz Górnego Śląska.

Na konferencji próbowano zastanowić się nad kierunkami kształtowania polityki regionalnej, tak aby uwzględniała ona również interesy i prawa mniejszości narodowych, co jest szczególnie istotne dla regionów mocno zdywersyfikowanych etnicznie.

About