Friday, 21/9/2018 | 6:21 UTC+2

MSZ nie chce pogorszenia stosunków z Litwą

Wiceminister Spraw Zagranicznych – Konrad Szymański komentując interpelację posła Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego w sprawie przestrzegania przez władze litewskiej praw Polaków, tam mieszkających, stwierdził, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostrzega problem, jednak nie przewiduje pogorszenia stosunków z Litwą.

Problemem, o którym mówił poseł Winnicki jest niestosowanie się przez Litwę do dwustronnego porozumienia, które gwarantowało szereg praw ludności zamieszkałej na obszarze państwa – sygnatariusze, a będącej obywatelami drugiego. Problem Polaków na Wileńszczyźnie to kwestia niezwykle skomplikowana i budząca wiele emocji.

About