Sunday, 25/2/2018 | 9:20 UTC+1

Restytucja polskiego i czeskiego mienia na Ukrainie

W ramach odbywającego się w Kijowie „okrągłego stołu”, który porusza sprawę odzyskania polskich i czeskich majątków na Ukrainie, wypowiedział się wołyński etnograf Ihor Lewczuk, który stwierdził, że umożliwienie restytucji tych majątków może sparaliżować pracę firm ukraińskich oraz stać się przyczyną gospodarczych i politycznych problemów, co w kontekście stanu wojny, w którym się znajduje ten kraj, stanowi poważne zagrożenie.

About