Wednesday, 29/1/2020 | 2:47 UTC+1

Rosja strategicznym parterem handlowym Litwy

W kontekście wojny Rosyjsko – Ukraińskiej, litewskie elity polityczne uznają Rosję za największe zagrożenie dla ich kraju w kwestii polityki i suwerenności. Nie przekłada się to jednak w żaden sposób na gospodarcze relacje tych dwóch Państw. Litwa najwięcej importuje i eksportuje do Rosji.

W kwestii litewskiego eksportu Polska znajduje się na trzecim miejscu, wyprzedzana przez Łotwę. Najwięcej (za wyjątkiem Rosji) Litwini importują z Niemiec, na dalszych miejscach są Polska i Łotwa.

About