Tuesday, 16/10/2018 | 4:16 UTC+2

Wschodni Klaster Obróbki Metali

Klastry to obszary, na których koncentrują się przedsiębiorstwa z jednej lub podobnych branż, które miast konkurować wspólnie odnoszą korzyści z takiego położenia i współdziałania.

W Lublinie firmy z ziem wschodnich oraz ze świętokrzyskiego zawarły porozumienie o budowie takiego klastra. Powstały w ten sposób klaster to zgromadzenie firm z branży metalurgicznej, które odwołują się do bogatej historii swojego regionu w tym zakresie.

About