Sunday, 17/11/2019 | 6:57 UTC+1

Wschodni Klaster Obróbki Metali

Klastry to obszary, na których koncentrują się przedsiębiorstwa z jednej lub podobnych branż, które miast konkurować wspólnie odnoszą korzyści z takiego położenia i współdziałania.

W Lublinie firmy z ziem wschodnich oraz ze świętokrzyskiego zawarły porozumienie o budowie takiego klastra. Powstały w ten sposób klaster to zgromadzenie firm z branży metalurgicznej, które odwołują się do bogatej historii swojego regionu w tym zakresie.

About